image
text
text
text


Czy poszukujesz doświadczonego partnera, który wesprze Cię w administracyjnej stronie prowadzenia Twojej fundacji? Jesteśmy gotowi służyć pomocą! Dzięki naszym profesjonalnym usługom, będziesz mógł skupić się na istocie tego, do czego powołana jest fundacja.

O firmie

OFR jest symbolem wyjątkowego połączenia doświadczenia, wiedzy i zaangażowania. Jesteśmy zespołem ekspertów z bogatym doświadczeniem w branży doradztwa i usług finansowych. Naszą misją jest dostarczanie hybrydowego modelu obsługi, który łączy standardowy pakiet usług, zaspokajający potrzeby większości fundacji, z możliwością dopasowania dodatkowych usług do unikalnej specyfiki każdej fundacji.

 

Poprowadzimy Twoją fundację z precyzją, pewnością i zaangażowaniem. Wybierając OFR, wybierasz partnera, na którym możesz polegać.

Nasza oferta jest skierowana do fundacji rodzinnych, działających na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. W OFR, nie jesteśmy po prostu doradcami. Jesteśmy partnerami naszych klientów. Dążymy do tego, aby stać się integralną częścią fundacji rodzinnej, pomagając osiągnąć cele sukcesyjne i wizję zarządzania majątkiem fundacji rodzinnej na pokolenia.
Zadaniem fundacji rodzinnej jest długoterminowe zarządzanie majątkiem w interesie beneficjentów i realizacja celów sukcesyjnych. Jeżeli poszukujesz doświadczonego partnera, który wesprze Cię w realizacji tego zadania to spotkaj się z nami i poznaj nasze usługi! Dzięki naszemu profesjonalnemu wsparciu fundacja rodzinna ma szanse trwać przez pokolenia i realizować wizję fundatora!

 

Agnieszka Krysik


 

 

 

 

 Maciej Struski

 

 

 

 

 

 

Radosław Perliński

Agnieszka Krysik to uznana ekspertka w dziedzinie sukcesji w biznesie. Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi praktykę prawną w ramach swojej kancelarii prawnej KRYSIKLAW.Agnieszka brała czynny udział w pracach nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej od jej pierwszego projektu, uczestniczyła w procesie legislacyjnym ustawy w ramach prac w komisjach sejmowych i komisjach senackich.
Agnieszka jest Przewodniczącą Komisji 'BCC dla Rodzinnych' w Business Centre Club, która jest platformą rozwoju i wymiany doświadczeń dla firm rodzinnych. Jej kompetencje i wkład w prawo biznesu zostały szeroko rozpoznane. Agnieszka została wyróżniona na Liście '25 najlepszych prawniczek w biznesie' według magazynu Forbes Women w 2021 roku. Agnieszka Krysik nie tylko posiada imponujące doświadczenie i wiedzę, ale również głęboko rozumie specyfikę sukcesji. Jest autorką Komentarza do ustawy o fundacji rodzinnej wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck (System Informacji Prawnej Legalis) współautorką Komentarza do Kodesku spółek handlowych, red. Z. Jara wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji prasowych poświęconych fundacji rodzinnej i sukcesji w biznesie.
Jej doświadczenie i wiedza, szerokie i długoterminowe spojrzenie na proces sukcesji pozwalają by OFR pełnił długoterminową funkcję ‘stróża fundacji rodzinnej’, wspierając w realizacji przez nią celu szczegółowego zakreślonego przez fundatora w statucie.

Maciej Struski to znakomity ekspert w dziedzinie zarządzania finansami i audytu. Jako biegły rewident i współzałożyciel ATF Partners, posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, które przekłada na realną korzyść naszych klientów.
Maciej posiada unikalne doświadczenie zarówno na poziomie zarządzania przedsiębiorstwami, gdzie pełnił funkcje jako członek zarządu, jak i w zakresie nadzoru właścicielskiego, pełniąc funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Jego umiejętności obejmują strategiczne planowanie, audyt, zarządzanie ryzykiem i wiele innych kluczowych obszarów biznesu. Jednak to, co naprawdę wyróżnia Macieja, to jego unikalne doświadczenie w zarządzaniu majątkami prywatnymi na rynku polskim. Jego zrozumienie i doświadczenie w zarządzaniu dużymi portfelami prywatnymi dają mu wyjątkową perspektywę i umiejętność zarządzania finansami na najwyższym poziomie. Maciej łączy swoje umiejętności zarządzania finansami z głębokim zrozumieniem potrzeb biznesu i rynków finansowych, co czyni go nieocenionym doradcą dla każdej fundacji rodzinnej, która szuka solidnych, rzetelnych i skutecznych usług zarządzania finansami.

Radosław Perliński to ceniony przedsiębiorca i inwestor, który specjalizuje się w obszarze nieruchomości. Jego szczególna ekspertyza obejmuje realizację inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkalne. Jednakże, jego doświadczenie w branży nieruchomości nie kończy się na inwestowaniu. Radosław posiada również praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w handlu nieruchomościami oraz zarządzania najmem.
Jego umiejętność efektywnego zarządzania nieruchomościami, zarówno na etapie sprzedaży, jak i po zakupie, daje mu unikalną przewagę na rynku. Radosław wie, jak zrównoważyć ryzyko i potencjalne korzyści, jak odpowiednio ocenić wartość nieruchomości i jak skutecznie zarządzać najmem. Jego doświadczenie i umiejętności pozwalają mu dzielić się doświadczeniem jako cenny doradca dla fundacji rodzinnych, które w swoich aktywach posiadają nieruchomości lub planują ich nabywanie w ramach pomnażania majątku fundacji rodzinnej. Jego szeroka wiedza i doświadczenie czynią go niezastąpionym wsparciem w każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz w ramach sprawowania przez fundację rodzinną nadzoru właścicielskiego nam mieniem w postaci nieruchomości lub spółek nieruchomościowych.

Usługi

Obsługa bieżąca Fundacji

Zarządzanie listą beneficjentów:

Nasz podstawowy pakiet obejmuje kompleksowe prowadzenie listy beneficjentów, zawsze zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi. Dbamy o to, aby każdy uprawniony do wsparcia był właściwie uwzględniony.

Realizacja świadczeń na rzecz beneficjentów:

Nasz podstawowy pakiet obejmuje zarówno wsparcie w realizacji świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych na rzecz beneficjentów. Zapewniamy ich efektywną realizację, począwszy od przyznania, aż do finalnego rozliczenia. 

Prowadzenie spisu mienia:

W ramach naszego podstawowego pakietu, precyzyjnie przygotowujemy i utrzymujemy aktualność spisu mienia fundacji rodzinnej.

Zarządzanie stroną internetową i obowiązkami informacyjnymi

Rozumiemy, jak ważna jest komunikacja z beneficjentami, fundatorami i innymi interesariuszami fundacji rodzinnej.   Dlatego też, w ramach naszej strony internetowej, prowadzimy dedykowaną sekcję dla Twojej fundacji rodzinnej. Po zalogowaniu, zgłoszeni użytkownicy będą mieli dostęp do wcześniej zdefiniowanych informacji, w tym dokumentów, ogłoszeń i komunikatów fundacji rodzinnej.

Zarządzanie dokumentacją

Za pełną obsługę administrowania dokumentacji fundacji rodzinnej odpowiada nasz zespół. Jest to kluczowy aspekt prowadzenia organizacji, któremu poświęcamy dużo uwagi. Nasze usługi obejmują sortowanie dokumentów, zapewnienie ich bezpiecznego przechowywania - zarówno wersji papierowych, jak i elektronicznych, a także skanowanie i archiwizowanie. Gwarantujemy, że wszystkie ważne dokumenty będą zawsze dostępne i bezpieczne. Do tego, regularnie przeglądamy i aktualizujemy nasze systemy archiwizacyjne, aby utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności.

Zrozumienie i sprawne zarządzanie procesami związanymi z posiedzeniami organów fundacji rodzinnej to jedna z naszych kluczowych specjalności. Nasze usługi w tym obszarze są szeroko zakrojone, pozwalając Ci skupić się na podejmowaniu istotnych decyzji, podczas gdy my zajmujemy się szczegółami organizacyjnymi.

Zarówno przed, jak i po posiedzeniach, nasz zespół będzie dbał o wszystkie niezbędne aspekty.

Organizacja: Koordynowanie i planowanie spotkań, aby wszystko przebiegało sprawnie i na czas.

Zawiadomienia: Odpowiedzialność za wysyłanie zawiadomień o spotkaniach, upewniając się, że każdy członek organu jest na bieżąco z nadchodzącymi spotkaniami.

Protokołowanie: Dokumentowanie przebiegu spotkań, aby wszystko było prawidłowo zapisane i dostępne.

Współpraca z gronem stałych doradców

Jako Twój partner, chcemy zapewnić, że Twoja fundacja rodzinna ma dostęp do ekspertów z różnych dziedzin, co jest niezbędne do efektywnego i bezpiecznego prowadzenia przez nią działalności. Dlatego, w ramach naszej usługi, zapewniamy połączenie z gronem stałych, doświadczonych doradców.

Nasi współpracownicy to eksperci, którzy specjalizują się w swoich dziedzinach, z długotrwałym doświadczeniem.

 

Oferują oni wsparcie w zakresie:

Doradztwo prawne: Nasz zespół doradców prawnych pomoże w zrozumieniu zawiłości prawnych związanych z prowadzeniem fundacji. Doradzi w kwestiach statutowych, umów, zobowiązań prawnych i wielu innych aspektów prawnych

KRYSIKLAW – to butikowa kancelaria prawna, wyspecjalizowana w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz renomowany doradca w procesach sukcesji majątku

Doradztwo rachunkowe: Nasi doradcy rachunkowi pomogą Ci zrozumieć i zarządzać finansami fundacji, zapewniając przestrzeganie wszelkich wymogów związanych z sprawozdawczością finansową

ATF Partners – to firma wyspecjalizowana w  outsourcingu księgowości oraz kadr i płac

Doradztwo inwestycyjne: Eksperci z dziedziny inwestycji pomogą Ci w zarządzaniu aktywami fundacji i podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych

Allied Funds TFI S.A.  Towarzystwo zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Jego celem pozostaje przede wszystkim dostarczanie rozwiązań inwestycyjnych opartych o szeroko rozumiany rynek nieruchomości

Doradztwo podatkowe: Nasi doradcy podatkowi zapewnią Tobie aktualną wiedzę na temat przepisów podatkowych, które dotyczą Twojej fundacji, pomogą zrozumieć skomplikowane kwestie podatkowe i zapewnić zgodność z przepisami

LibraTax Szczepanik&Szachowicz - to czołowi specjaliści w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych oraz postępowań przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu

Podkreślamy, że każdy z naszych doradców jest gotowy dostosować swoje usługi do Twoich specyficznych potrzeb i wymagań. Chcemy zapewnić, że Twoja fundacja ma dostęp do najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, niezależnie od tego, jakie wyzwania przed nią stoją.

 

W kwestiach wymagających wiedzy specjalistycznej współpracujemy z renomowanymi doradcami.

Strukturyzacja aktywów i planowanie majątkowe: Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, doradzamy klientom w zakresie najbardziej efektywnych sposobów strukturyzacji biznesu i aktywów rodzinnych, jak również ochrony i planowania przyszłości ich majątku, zawsze biorąc pod uwagę potrzeby i okoliczności osobiste każdego klienta, ale także ciągle zmieniające się środowisko podatkowe, zgodność i ramy regulacyjne.

Usługi Family Office: nasza usługa Family Office oferuje holistyczne i globalne rozwiązanie dla fundacji rodzinnych, przedsiębiorców, klienta zamożnego, i ich rodzin, które może być dostosowane do ich potrzeb i problemów, i które może obejmować szerokie spektrum specjalistycznych i spersonalizowanych usług, takich jak planowanie majątku i strukturyzacja aktywów, usługi korporacyjne, zarządzanie konfliktem i relacjami w rodzinie oraz na styku rodzina - biznes.

Tworzenie i zakładanie fundacji rodzinnych, spółek i innych osób prawnych: współpracujemy z KRYSIKLAW, kancelarią wyspecjalizowaną w strukturyzacji fundacji rodzinnych, posiadającą doświadczenia w procesach sukcesji mienia. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie strukturyzacji sukcesji, biznesu i działalności operacyjnej.

Usługi wprowadzające: nasza firma utrzymuje bliskie relacje ze wszystkimi lokalnymi bankami, jak również z wieloma międzynarodowymi bankami. Ponadto zapewniamy naszym klientom wsparcie i pomoc podczas procesu pozyskiwania klientów i badania due diligence.

Eksperci

showcase
Agnieszka Krysik

Agnieszka Krysik to uznana ekspertka w dziedzinie sukcesji w biznesie. Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi praktykę prawną w ramach swojej kancelarii prawnej KRYSIKLAW (www.krysiklaw.pl). Agnieszka brała czynny udział w pracach nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej od jej pierwszego projektu, uczestniczyła w procesie legislacyjnym ustawy w ramach prac w komisjach sejmowych i komisjach senackich.

showcase
Maciej Struski

Maciej Struski to znakomity ekspert w dziedzinie zarządzania finansami i audytu. Jako biegły rewident i współzałożyciel ATF Partners, posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, które przekłada na realną korzyść naszych klientów.

showcase
Radosław Perliński

Radosław Perliński to ceniony przedsiębiorca i inwestor, który specjalizuje się w obszarze nieruchomości. Jego szczególna ekspertyza obejmuje realizację inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkalne. Jednakże, jego doświadczenie w branży nieruchomości nie kończy się na inwestowaniu. Radosław posiada również praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w handlu nieruchomościami oraz zarządzania najmem.

O fundacjach rodzinnych

Fundacje rodzinne (fundacje prywatne) są znane i szanowane na całym świecie. To sprawdzone narzędzie, które umożliwia przedsiębiorcom i osobom zamożnym utrzymanie ciągłości majątku w ‘jednych rękach’ przez pokolenia, zabezpieczając przed rozdrobnieniem i niekontrolowanym zbyciem. A dzięki niedawno wprowadzonym zmianom w polskim prawodawstwie, możliwość utworzenia fundacji rodzinnej stała się dostępna także w Polsce.

Celem sukcesji majątku poprzez fundację rodzinną jest skupienie i ochrona majątku rodzinnego. Fundacje rodzinne umożliwiają koncentrację majątku, uniemożliwiając jednocześnie jego niekontrolowane rozdrobnienie, i pozwalając na skonstruowanie wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych.

Przez lata polscy przedsiębiorcy i osoby zamożne obserwowali sukces zagranicznych fundacji prywatnych z zainteresowaniem i nadzieją. Teraz, dzięki ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, ta konstrukcja sukcesyjna stała się dostępna w Polsce. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przeszedł przez proces legislacyjny i został przyjęty jednomyślnie przez Sejm.

Fundacje Rodzinne: Wielopokoleniowa Ochrona Majątku 

Fundacje rodzinne są kluczowym narzędziem w procesach sukcesji pokoleniowej. Zabezpieczają majątek rodzinny przed rozproszeniem, utrzymując jego ciągłość. Mogą obejmować prawa do firmy, akcje, udziały, nieruchomości, czy inne wartościowe przedmioty. Zmieniają tradycyjne zasady dziedziczenia, pozwalając na realizację woli fundatora oraz zapewnienie beneficjentom korzystania z dochodów generowanych przez fundację rodzinną.

Fundacje rodzinne w Polsce, choć nowe, niosą ze sobą obiecujące możliwości. Dla przedsiębiorców planujących sukcesję oraz osób zamożnych oznaczają innowacyjne i sprawdzone na świecie rozwiązanie, które pozwala na utrzymanie i ochronę majątku przez pokolenia. Majątki rodzinne, dzięki fundacjom rodzinnym, mogą stać się stabilnym filarem rodzinnej tradycji, zapewniające dobrobyt na przyszłość kolejnym pokoleniom fundatorów.

Więcej o fundacjach rodzinnych znajdziesz na www.fundacjerodzinne.pl Zapraszamy do prowadzonego tam bloga

 

Kontakt


OPERATOR FUNDACJI RODZINNEJ SP. Z O.O.
ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa
NIP: 657-295-52-23
+48 22 256 54 22  NAPISZ DO NAS


agnieszka.krysik@operatorfr.pl
maciej.struski@operatorfr.pl
radoslaw.perlinski@operatorfr.pl